Ridekurs

Harstad HesteSPORTsenter

"opplevelser for livet"

 

Hva er et ridekurs?

 

(bør leses før du melder deg på kurs)

 

Eller kanskje vi skal snu spørsmålet litt og spørre: Hva betyr det ”å kunne ri”?

Ridning er en ferdighet som kan læres av alle. Dvs alle kan bli gode håndverkere i faget, men ikke alle kan bli kunstnere.

Hva er så ridning? Ridning er ikke bare å bli fraktet på ryggen av en hest, men så mye mye mer! For å ha god kommunikasjon med hesten (at styring, brems og gass skal virke), er det en nødvendighet at man kan sitte helt stille, selv om hesten humper og rister. Så er det viktig at man har god koordinasjon i forhold til ben, armer, hender, hofter og overkropp. Dernest skal man ha forståelse for det rent ”tekniske”. Hvordan man skal gi tegn til hesten. Og ikke minst, man må vite en del om hvordan hesten tenker.

Det å vite noe om hestens natur, det er viktig for sikkerheten.

Så må man lære noe om ridebanens veier. Det er figurene man rir inne på en bane. Det er nødvendig for at læreren skal kunne se om man mestrer hesten når man styrer.

Det er dette man skal lære på de første ridekursene. Det krever masse trening og kan ikke læres på en time eller to. Det som tar lengst tid å lære, det er å sitte helt stille. Det tar måneder og år! Hvis man ikke sitter stille kan man ikke få god kommunikasjon med hesten. Man kan nesten sammenligne det med en gammeldags radio. Det blir mye støy og skurr hvis man ikke er innstilt ordentlig på kanalen. Det blir vanskelig å forstå hva som blir sagt. Alle bevegelser vi gjør på hesten er ”ord” som den forsøker å tyde. Med en rytter som sitter og humper og dumper rundt i salen blir det vanskelig å sortere ut de riktige ”ordene”.

Når vi rir bruker vi hele kroppen vår for å fortelle hesten hva den skal gjøre. Hvis vi klarer å bruke mange ”ord” (tegn) som er tydelige, kan vi fortelle hesten at den ikke bare skal svinge, men hvor fort, hvor skarpt og i hvilken takt hesten skal bevege seg i svingen. Vi kan også fortelle at den skal ha en spesiell gangart, og hvor fort den skal gå i den gangarten, og selvsagt eksakt hvor den skal gå. Som en tysk berider sa: om du bommer med 20 cm, eller 2 meter, spiller ingen rolle, du har bommet!

På kursene som er for øvet ryttere går man over til å bli mer nøyaktige i ridningen. Man skal lære hvordan man kan få hesten til å gå øvelser. Dvs man skal lære å flytte hesten sidelengs, være presis i hvor man for eksempel setter hesten i galopp og selvsagt lære å følge hesten over hinder.

Når sjåførlærere sier at det tar 7 år å bli en god sjåfør, kan man selv tenke hvor mye lenger tid det tar å bli en god rytter! I bilen trenger man jo ikke å lære å sitte stille. På en ridetime får man en ridelærer som har max 8 elever. Og når man møter til timen skal man få utdelt hest, og selvsagt komme seg opp på den. Det å klare å sale opp og legge på hodelag er en naturlig del av det å kunne ri. Likeså det å vite en del om hvordan hesten tenker og kroppsspråket dens. Så skal det læres litt om hva vi kan bruke den til. Vi har også noen timer som konsentrer seg om nettopp det å kunne sitte stille, sitstimer.

Ridekursene våre er inndelt i forskjellige nivåer. Disse nivåene er beskrevet litt ned på siden. Her kan man lese litt om hva som skal være lært før man melder seg på det enkelte kurset. Det er viktig at man kan disse tingene på alle hestene.

Hesten er et levende dyr. Det betyr selvsagt at vi skal sette dyrevelferden høyt! Det betyr også at de har egne meninger og ønsker. For en rytter betyr det at om hesten har uønsket adferd er det kun fordi det er et levende dyr som forsøker å leve sitt eget liv. Derfor må rytteren lære hvordan man skal takle dette. Det å lære hestens kroppsspråk er viktig når man rir også. Mye av dette kan læres når man håndterer hesten fra bakken.

En ridetime – det er alt dette over her det!

VI MINNER OM AT RIDNING OG OMGANG MED HEST KAN VÆRE RISIKOFYLT. ALL OMGANG I STALLEN OG MED HESTENE SKJER DERFOR PÅ EGET ANSVAR.

VÅR FORSIKRING GJELDER KUN HVIS VI HAR OPPTRÅTT UFORSVARLIG. Den største sikkerheten i omgang med hest er kunnskap. Kunnskap om hvordan disse store fascinerende dyrene tenker. Og her på Harstad Hestesportsenter legger vi vekt på at du skal lære mye om dette :-)

Hester er store og, i utgangspunktet, snille dyr. De inkluderer oss gjerne i flokken sin. Vi må bare lære flokkens regler, da er det helt trygt å holde på med hester.

 

Harstad HesteSPORTsenter, Gamnes Gård, 9402 Harstad

Siste Nytt:

 

Påmelding til

 

Rideleir

Treningsleir

Høstens ridekurs

Stellekurs I

Stellekurs II

 

er nå klare via www.deltager.no

 

trykk på meg for link