Definisjon nivåer i rideskolen

Harstad HesteSPORTsenter

"opplevelser for livet"

 

Definisjon nivåer i rideskolen

 

knøttekurs

Barn primært mellom 3 og 6 år. Kurset varer ca 30 min pr gang. Barna rir primært på ridebanen, men også av og til på tur, og får oppgaver underveis som balanseøvelser og styreøvelser. Målsetting er at barna skal bli trygge på hest og ha det gøy! (Knøttekurs vil bli satt opp etter ønske, med minimum 4 barn.)

 

Nyb 1

Elver som ikke har, eller hatt lite, opplæring i ridning.

Nyb 2

Eleven kan få hesten frem i skritt, stoppe og styre i skritt på egen hånd. Har travet og lært lettridning, eventuelt med leier.

Nyb 2+

Eleven har gått Nyb 2 før, men trenger mer trening for å ri selvstendig i trav. Man klarer ikke å lære alt man skal på et halvt år på Nyb 2, for å komme opp i Nyb 3

Nyb 3

Eleven kan kontrollere hesten i trav uten leier, lettridning, og kan sitte på riktig diagonal. Har også prøvd seg i galopp. Nyb 3 er et nivå hvor man må gå flere halvår for å lære det man skal for å komme opp på Nyb 4

Nyb 4

Eleven kan fatte galopp fra trav, og ser forskjell på høyre og venstre galopp. Kan nedsitting i trav til en viss grad. Nyb 4 er et nivå hvor man må gå flere halvår for å lære det man skal for å komme opp på Litt Øvet nivå

Litt øvet

Eleven har hoppet små hinder. Har hatt innføring i enkle dressurøvelser som fordelsvending og sjenkelvikning. Mestrer hesten på tur i trav og galopp. Litt Øvet er et nivå hvor man må gå flere halvår for å lære det man skal for å komme opp på Øvet nivå.

Øvet

Eleven regulerer hesten godt i trav og galopp. Har hoppet hinder på over 60 cm, gjerne bane. Kan minimum dressurøvelser tilsvarende LC/LB.

VIKTIG!

Et nivå er ikke det samme som et halvårig kurs! Det kan være nødvendig å gjennomføre flere halvårige kurs for å tilegne seg kunnskapen på ett nivå. Det er selvfølgelig veldig individuelt hvor mange halvår man må gå på hvert nivå, men jo høyere du kommer i gradene, dess lenger trenger du å være på hvert av nivåene.

 

 

Forklaring på koder på ridekursene:

N = nybegynner 1, 2, 2+, 3 og 4 er graden på nybegynnerkurset

LØ=litt øvet

Ø= øvet

B = barn

U = ungdom

V = voksne

For eksempel: N3B=nybegynner 3 for barn

 

Harstad HesteSPORTsenter, Gamnes Gård, 9402 Harstad

Siste Nytt:

 

Påmelding til

 

Rideleir

Vinterleir

Treningsleir

Vårens ridekurs

Stellekurs I

Stellekurs II

 

er nå klare via www.deltager.no

 

trykk på meg for link